Očkovanie

Očkovanie znamená zavedenie očkovacej látky (vakcíny) do ľudského organizmu. Cieľom očkovania je zabezpečiť tvorbu protilátok proti mikroorganizmom a zároveň navodiť tzv. imunologickú pamäť v organizme, čím sa u očkovaného jedinca vytvára dlhodobá, optimálne až doživotná ochrana.
Očkovanie pred cestou do zahraničia je jednou z najúčinnejších foriem ako zabrániť nákaze a infekčnému ochoreniu. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam a negatívnym zážitkom z navštívenej krajiny. Očkovaniu je potrebné venovať náležitú pozornosť a dostatočný časový priestor. Vzhľadom na to, že niektoré očkovania majú dlhšiu dávkovaciu schému, je vhodné konzultovať očkovanie minimálne 4-8 týždňov pred odchodom. Lekár podľa krajiny, charakteru cesty a dĺžky pobytu, ako aj podľa Vášho zdravotného stavu, zostaví individuálny očkovací plán.

Bežné očkovania

 • Diftéria

  Diftéria sa prenáša kvapôčkami, pri kontakte s nakazeným človekom, prípadne kontaminovaným posteľným prádlom a odevmi. Vakcína obsahu je toxín extrahovaný z baktérie pôvodcu. Proti diftérii sa očkuje v detskom veku, booster sa odporúča starším jedincom cestujúcim do rizikových oblastí (prípady diftérie sa vyskytujú na Indickom subkontinente, juhovýchodnej Ázii, Afrike a v južnej Amerike, ale aj v krajinách bývalej ZSSR).

 • Tetanus

  Tetatické spóry sa nachádzajú v pôde, nákaza vzniká ich zavlečením do rán. Ochorenie sa vyskytuje celosvetovo. Proti tetanu sa očkuje v detstve, preočkovanie sa odporúča každých 10 rokov, prípadne pri poranení.

 • Čierny kašeľ

  Jedná sa vysoko nákazlivé bakteriálne ochorenie, ktoré postihuje dýchací systém. Prenáša sa priamym kontaktom s postihnutou osobou, spôsobuje niekoľko týždňov trvajúci kašeľ, sprevádzaný cyanózou a zvracaním. Medzi hlavné komplikácie patrí pneumónia, encefalitída a podvýživa. Proti čiernemu kašľu sa očkuje v detstve, starším cestovateľom do endemických oblastí sa občas odporúča preočkovanie.

 • Hepatitída BHepatitída B

  je vírusové ochorenie, prenáša sa krvou, sexuálnym stykom a z matky na dieťa. Spôsobuje zápal pečene, žlté sfarbenie sklér a kože, pri chronickej infekcii môže vzniknúť cirhóza a karcinóm pečene. Pri krátkodobých cestách je riziko nákazy nízke, zvyšuje sa v závislosti od sexuálneho správania /hepatitída B je nákazlivejšia ako HIV/. Pri dlhodobom pobyte sa odporúča očkovanie proti hepatitíde B, nakoľko sa zvyšuje pravdepodobnosť ošetrenia u zubára, prípadne v inom nemocničnom zariadení. Prevalencia hepatitídy B je vysoká v krajinách subsaharskej Afriky, juhovýchodnej Ázie, v Amazonskej oblasti a v Karibiku. V SR sa od roku 1998 očkuje proti hepatitíde B v detskom veku. Vakcína sa podáva 0,5 – 1 ml intramuskulárne , druhá dávka po 28 dňoch a tretia dávka po 6 mesiacoch. Imunita pretrváva 15 rokov.

 • Hemofilové infekcie

  Baktéria Hamophilus influenzae je u detí častou príčinou pneumónie, meningitídy a iných život ohrozujúcich komplikácií, napr. epiglotitída, osteomyelitída, artritída a sepsa. Ohrozené sú všetky nezaočkované deti do 5 rokov.

 • Osýpky

  Jedná sa o vysoko nákazlivé ochorenie, prenáša sa priamym kontaktom s chorým jedincom. V ére pred vakcináciou postihlo do adolescencie takmer celú populáciu. Častou komplikáciou ochorenia je zápal stredného ucha a zápal pľúc. Cestovatelia, ktorí nie sú kompletne zaočkovaní, sú touto chorobou ohrození pri cestách do endemických oblastí. Očkovanie prebieha v detstve, trivalentnou vakcínou (spolu s očkovaním proti mumpsu a rubeole).

 • Mumps

  Epidemická parotitída je vírusové ochorenie, ktoré primárne postihuje slinné žľazy. Najčastejšie postihuje deti, avšak u dospelých sa často pridružujú komplikácie, napr. orchitída, meningitída. Cestovatelia, ktorí nie sú kompletne zaočkovaní, sú touto chorobou ohrození pri cestách do endemických oblastí. Očkovanie prebieha v detstve, trivalentnou vakcínou (spolu s očkovaním proti osýpkam a rubeole).

 • Rubela

  Jedná sa o infekčné ochorenie s miernym priebehom, avšak infekcia v prvom trimestri tehotenstva môže spôsobiť poškodenie až úmrtie plodu. Preto sú ohrozené pri ceste do endemických oblastí najmä gravídne ženy, ktoré neboli kompletne zaočkované. Očkovanie prebieha v detstve trivalentnou vakcínou (spolu s očkovaním proti osýpkam a mumpsu).

 • Poliomyelitída

  Ochorenie sa prenáša fekálno-orálnou cestou. Proti poliomyelitíde (detskej obrne) sa očkuje v detskom veku, preočkovanie sa odporúča po 10 rokoch u osôb cestujúcich do rizikových oblastí, medzi ktoré patria určité časti Afriky, Afganistanu a Indického subkontinentu.

 • Tuberkulóza

  Riziko pre cestovateľov je nízke, zvyšuje sa pri dlhodobom pobyte v oblastiach s jej zvýšeným výskytom, hlavne pri profesionálnej expozícii v zdravotníckych zariadeniach, utečeneckých táboroch, väzniciach, útulkoch pre bezdomovcov apod. Proti tuberkulóze sa očkuje v detstve, toto očkovanie má zabrániť vzniku ťažkej diseminovanej formy tuberkulózy.

Odporúčané očkovania

 • Besnota

  V endemických oblastiach by sa cestovatelia mali vyhýbať aktivitám, ktoré zvyšujú riziko expozície zvieratám (hranie sa so psami a mačkami, beh, bicyklovanie). Profylaktická vakcinácia proti besnote sa odporúča hlavne cestovateľom do odľahlých oblastí, kde nie je možné urýchlene navštíviť zdravotnícke zariadenie. Podáva sa 1 ml intramuskulárne v deň 0, 7, 21-28. Preočkovanie je potrebné každé 3 roky. Po pohryzení alebo poškriabaní zvieraťom je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc, aj v prípade, že ste boli proti besnote očkovaní.

 • Brušný týfus

  Jedná sa o chorobu úzko spojenú s nízkou úrovňou hygieny a sanitácie. Prenáša sa fekálno-orálnou cestou, najmä kontaminovanou potravou a nápojmi. Vakcína obsahuje povrchový antigén baktérie, podáva sa v jednej dávke 0,5ml subkutánne alebo intramuskulárne. Imunita vzniká približne po 2 týždňoch od očkovania, a pretrváva približne 3 roky.

 • Hepatitída A

  Ochorenie je spojené s nízkou úrovňou hygieny a sanitácie. Prenáša sa infikovanou potravou a nápojmi, medziľudským kontaktom, fekálno-orálnou cestou. Vakcína je inaktivovaná, obsahuje antigény vírusu, podáva sa jednorazovo 0,5 alebo 1ml intramuskulárne, imunita vzniká približne po dvoch týždňoch a pretrváva 1 rok. Pri preočkovaní po 6-12 mesiacoch od prvej dávky pretrváva imunita minimálne 10 rokov.

 • Hepatitída B

  Hepatitída B je vírusové ochorenie, prenáša sa krvou, sexuálnym stykom a z matky na dieťa. Spôsobuje zápal pečene, žlté sfarbenie sklér a kože, pri chronickej infekcii môže vzniknúť cirhóza a karcinóm pečene. Pri krátkodobých cestách je riziko nákazy nízke, zvyšuje sa v závislosti od sexuálneho správania cestovateľa (hepatitída B je nákazlivejšia ako HIV). Pri dlhodobom pobyte sa odporúča očkovanie proti hepatitíde B, nakoľko sa zvyšuje pravdepodobnosť ošetrenia u zubára, prípadne v inom nemocničnom zariadení. Prevalencia hepatitídy B je vysoká v krajinách subsaharskej Afriky, juhovýchodnej Ázie, v Amazonskej oblasti a v niektorých oblastiach Karibiku. V SR sa od roku 1998 očkuje proti hepatitíde B v detskom veku. Vakcína sa podáva 0,5 – 1 ml intramuskulárne, druhá dávka sa podáva po 28 dňoch, tretia dávka po 6 mesiacoch. Imunita pretrváva 15 rokov.

 • Cholera

  Pre ľudí cestujúcich do vysoko endemických oblastí, hlavne pre humanitárnych pracovníkov a zdravotnícky personál v utečeneckých táboroch, je dostupná vakcína (Dukoral). Vakcína sa podáva perorálne, u dospelých a u detí na 6 rokov v dvoch dávkach s odstupom minimálne 1 týždeň, u detí vo veku 2-6 rokov sú potrebné 3 dávky. Preočkovanie sa odporúča po 2 rokoch.

 • Japonská encefalitída

  Jedná sa zriedkavé, ale závažné vírusové ochorenie, ktoré sa vyskytuje v celej juhovýchodnej Ázii. Prenáša sa komármi. V súčasnosti je dostupná vakcína IXIARO, ktorá sa podáva v dvoch dávkach s odstupom 28 dní. Imunita vzniká približne po dvoch týždňoch a pravdepodobne pretrváva 3 roky. Očkovanie sa odporúča osobám plánujúcim dlhodobejší pobyt na vidieku v endemických oblastiach.

 • Kliešťová encefalitída

  Jedná sa o vírusové ochorenie prenášané kliešťami, zriedka sa prenáša aj pri požití nepasterizovaného mlieka. Očkovanie sa odporúča turistom do zalesnených a trávnatých oblastí určitých európskych krajín. Krajiny s najvyšším výskytom sú: Rakúsko, Estónsko, Litva, Česká republika, Slovensko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Švajčiarsko, Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Bulharsko, Rumunsko, Irán. Menšia intenzita výskytu je v Dánsku, Francúzsku a v južnom Švédsku. Riziko pre cestovateľov je vyššie pri turistike, kempovaní a pri práci v zalesnenom teréne. Najvyššie riziko je na jar a v letných mesiacoch. Vakcína (FSME) sa podáva v troch dávkach: 0, po 1-3 mesiacoch, a 5-12 mesiacov po druhej dávke. Imunita trvá 3 roky. Následne je vhodné preočkovanie.

 • Meningokoková meningitída

  Ochorenie sa prenáša kvapôčkami z dýchacích ciest a pri úzkom kontakte s chorým alebo nosičom. Vakcína sa podáva jednorazovo 0,5ml subkutánne alebo intramuskulárme, imunita vzniká po dvoch týždňoch od očkovania a pretrváva približne 5 rokov. Očkovanie proti meningitíde sa odporúča pri ceste do oblastí s endemickým výskytom, hlavne do subsaharskej Afriky. Pri ceste do Saudskej Arábie počas púte Hajj je povinné očkovanie kvadrivalentnou vakcínou (ACYW).

 • Žltá horúčka

  Jedná sa o ťažké vírusové ochorenie prenášané komármi. Žltá horúčka sa vyskytuje v tropických oblastiach Afriky a južnej Ameriky. Vakcína (Stamaril) obsahuje oslabený vírus, podáva sa v jednej dávke 0,5 ml do podkožia. Imunita vzniká po 10 dňoch od očkovania a pretrváva 10 rokov. Očkovanie je potrebné zaznamenať do Medzinárodného očkovacieho preukazu. Záznam o očkovaní je potrebné nosiť so sebou, pri vstupe do niektorých krajín ste povinný sa týmto dokladom preukázať.

Povinné očkovania

 • Žltá horúčka

  Jedná sa o ťažké vírusové ochorenie prenášané komármi. Žltá horúčka sa vyskytuje v tropických oblastiach Afriky a južnej Ameriky. Vakcína (Stamaril) obsahuje oslabený vírus, podáva sa v jednej dávke 0,5 ml do podkožia. Imunita vzniká po 10 dňoch od očkovania a pretrváva 10 rokov. Očkovanie je potrebné zaznamenať do Medzinárodného očkovacieho preukazu. Záznam o očkovaní je potrebné nosiť so sebou, pri vstupe do niektorých krajín ste povinný sa týmto dokladom preukázať.

 • Meningokoková meningitída

  Ochorenie sa prenáša kvapôčkami z dýchacích ciest a pri úzkom kontakte s chorým alebo nosičom. Vakcína sa podáva jednorazovo 0,5ml subkutánne alebo intramuskulárme, imunita vzniká po dvoch týždňoch od očkovania a pretrváva približne 5 rokov. Očkovanie proti meningitíde sa odporúča pri ceste do oblastí s endemickým výskytom, hlavne do subsaharskej Afriky. Pri ceste do Saudskej Arábie počas púte Hajj je povinné očkovanie kvadrivalentnou vakcínou (ACYW).