Poskytujeme

  • Poskytujeme vyšetrenie cudzincov pre potreby cudzineckej polície: podľa § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, je povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie
  • Naši lekári hovoria anglickým a ruským jazykom
  • Lekársky posudok už do 5 pracovných dní
  • Objednať sa môžete osobne, telefonicky na telefónnom čísle: 02/ 52 92 5688, ale e-mailom: info@cudzokrajne.sk