Poskytujeme

  • Vyšetrenia cudzích štátnych príslušníkov pre účely Cudzineckej polície
  • Komplexné vyšetrenia vyslaných pracovníkov pred odchodom do zahraničia a po návrate
  • Očkovanie cestovateľov a prevencia malárie
  • Konzultácie o očkovaní pred pobytom v trópoch a subtrópoch
  • Konziliárne služby pre iné zdravotnícke zariadenia