Všeobecné preventívne opatrenia

Dodržaním všeobecných preventívnych opatrení môžeme výrazne znížiť riziko expozície infekčným patogénnom, a tieto opatrenia by sme mali dodržiavať aj v prípade, že sme absolvovali očkovania a užívame antimalariká.

Množstvo infekcií, najmä hnačkových a parazitárnych ochorení sa prenáša konzumáciou kontaminovanej vody a potravín. Preto by sme mali piť len vodu originálne balenú vo fľašiach, ak taká nie je dostupná, je potrebné ju prevárať, filtrovať alebo dezinfikovať pomocou tabliet. Čo sa týka potravín, mali by sme sa riadiť heslom ešte z koloniálnej éry: „wash it, peel it, cook it“. Takisto je potrebné vyhýbať sa konzumácii ľadu, čerstvej listovej zeleniny, konzumácii nedostatočne tepelne upraveného mäsa, vajec a morských živočíchov, ako aj konzumácii nepasterizovaného mlieka.

Mnohé infekcie prenáša hmyz, najmä komáre, kliešte, muchy a ploštice. Preto je dôležité sa poštípania vyvarovať, prípadne toto riziko zredukovať na minimum. ajdôležitejším prvkom je používanie repelentov, najmä tých s obsahom DEET, IR3535 alebo Icardinu. Ďalej je potrebné spať pod moskytiérami, mať ochranné siete na oknách, používať elektrické alebo iné odpudzovače hmyzu.

Je potrebné vyvarovať sa kúpania v stojatých vodách v oblastiach, kde je endemická schistosomóza, vyvarovať sa chôdzi naboso po povrchoch /napr. plážach/, ktoré sú kontaminované fekáliami.

Prevencia malárie

Malária je častou, život ohrozujúcou chorobou, vyskytuje sa v mnohých tropických a subtropických oblastiach. Každoročne ochorie na maláriu viac ako 10 000 turistov. Ak ochoriete na maláriu počas cesty, nie vždy je možné nájsť vhodné a dôveryhodné zdravotnícke zariadenie. Ak ochoriete až po návrate, lekári v rozvinutých krajinách nie sú na toto ochorenie pripravení, môže dôjsť k mylnej diagnóze, k oneskoreniu liečby, a následne k rozvoju ťažkej formy malárie až k úmrtiu.

Riziko nákazy sa líši medzi jednotlivými krajinami, ale aj medzi oblasťami jednotlivých krajín. Menšie riziko je v mestských oblastiach a vo výškach nad 1500m nm a v suchej sezóne. Nie je to však vždy pravidlom.

Základné pravidlá antimalarickej prevencie:

  • Uvedomenie si rizika
  • Ochrana pred poštípaním komármi
  • Užívanie antimalarík
  • Včasná diagnostika a liečba pri objavení sa horúčky po viac ako jednom týždni od vstupu do malarickej oblasti

Antimalariká

Žiadne antimalarikum neposkytne úplnú ochranu, ale významne znižuje riziko vzniku smrteľnej formy malárie. Aj keď užívate antimalariká, netreba zabúdať na prevenciu poštípania komármi. Najčastejšie používané lieky v prevencii malárie sú: Chlorochín (Delagil), Lariam (Meflochín), Malarone (Atoquanone-Proguanil), Doxycyklín (Doxybene, Doxyhexal), v určitých prípadoch azitromycín (Sumamed). Vhodné je, ak si antimalarikum zvolíte po konzultácii s lekárom, s prihliadnutím na váš zdravotný stav, sprievodné ochorenia, dĺžku plánovaného pobytu, ako aj vzhľadom na výskyt rezistencie v oblasti, ktorú plánujete navštíviť. Pri dlhodobom pobyte – viac ako 6 mesiacov, alebo v oblastiach s veľmi nízkym rizikom je možné dodržiavať preventívne opatrenia a pri podozrení na maláriu sa preliečiť antimalarikom, tzv. „stand by treatment“. Na preliečenie sú vhodné kombinované preparáty obsahujúce artemisín